PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Prováděcí projektová dokumentace
Projektová dokumentace skutečného provedení
Inženýrská činnost ve výstavbě
Jednání s vlastníky dotčených parcel a sjednání majetkoprávních vztahů
Jednání s orgány státní správy a institucemi v rozsahu projektové dokumentace
MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ
Montáž elektrický sítí NN, VN, veřejného osvětlení a průmyslových rozvodů.
Provádění staveb vlastní technikou, výkopové a zemní práce.
Revize elektrický zařízení