Situační plán vedení NN, VN:

Jednopólové schéma napájení a jištění:

Podélný řez přechodu kabelu pod komunikací:

Příčný řez kabelovým výkopem:

Ukázky staveb elektrických sítí: